Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Svatojánské oslavy v Nepomuku

Svatojánské oslavy v Nepomuku

Kardinál Duka převzal záštitu nad oslavami 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého, konaného v Nepomuku v roce v květnu až září 2021. 

12. dubna 2021
Arcibiskup v médiích

 

Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého konané v Nepomuku v roce 2021 budou největší událostí v novodobé historii městečka, kde se celosvětově nejznámější český světec kolem roku 1340 narodil. Naposledy jsme se s akcí podobného charakteru mohli v Nepomuku setkat v roce 1993, kdy probíhaly oslavy 600 let od umučení tohoto světce. Zástupci nepomucké farnosti, Matice sv. Jana Nepomuckého a města Nepomuk se proto poctivě věnují organizaci oslav již od jara 2019. Harmonogram oslav je rozdělen do několika bloků, zahrnujících mše svaté a církevní program, koncerty, přednášky, výstavy a další doprovodné akce. Je třeba zmínit především mši sv., kterou bude celebrovat Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český, za účasti všech českých a moravských biskupů, dále navazující zasedání České biskupské konference a dva hlavní koncerty – první pod taktovkou Plzeňské filharmonie, druhý s královnou opery Evou Urbanovou. Přednášky se zaměří na různá témata týkající se přímo či nepřímo svatojánského tématu, přednášet budou renomovaní odborníci. Z hlavních výstav je třeba vyzdvihnout expozici obrazů akad. malířky Viktorie Kodl-Janotové, výstavu soch Václava Česáka a expozici původního mobiliáře ze zámku na Zelené hoře, který bude zapůjčen do Nepomuka z depozitářů Památkového ústavu pouze na jednu sezónu. Důležité bude také duchovní poslání i zapojení nejen celého regionu, ale i zahraničních svatojánských oblastí.

Oslavy proběhnou pod záštitou Dominika kardinála Duky OP, arcibiskupa pražského a primase českého. Celý projekt je velmi mediálně sledován a přislíbena je spolupráce například s Českou televizí, TV NOE, TV ZAK, Českým rozhlasem Plzeň i Rádiem Proglas. Budou vydány speciální programové noviny v nákladu 15 tisíc výtisků i brožura k hlavní mši sv. Všechny podrobné informace budou postupně aktualizovány rovněž na stránkách www.svatynepomuk.cz a www.msjn.cz.

Převzato z: Nepomuk.cz