Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

450 let od bitvy u Lepanta

Námořní bitva u Lepanta byla rozhodující bitvou, která pokořila osmanské loďstvo a vlastně obnovila svobodnou plavbu ve Středomoří. 

7. října 2021
Novinky

Na jedné straně byla Svatá liga, kterou tvořila plavidla Benátské republiky, Španělska, Toskánska a Maltézského řádu. Hlavou této ligy byl papež sv. Pius V. Modlitba růžence je doprovázela. Proč? Protože jednak zde byla velká početní převaha ze strany Turků, za druhé: křesťanské námořnictvo bylo koseno morem a úplavicí. Ale nebyl lockdown a bojovalo se. A kapitán Benátské flotily si k této bitvě nechal poslat autentickou kopii Panny Marie Guadalupské. Té Panny Marie, která se zjevuje jako Mexikánka a vlastně dořeší osud indiánského obyvatelstva Latinské Ameriky a odmítnutí otroctví jako instituce. O několik staletí dříve, než se tomu stalo za Francouzské revoluce nebo ve Spojených státech v 19. století!

A také dalším výsledkem tohoto vítězství u Lepanta bylo osvobození deseti tisíc křesťanských otroků. Tady je tedy zapotřebí si uvědomit, že Lepanto nám ukazuje, jakou cestou se měnil svět. Vše se konalo můžeme říci pod duchovním vedením Panny Marie. U každé z těchto bitev se také pohybuje některý z řeholníků s mariánským obrazem. Zde to byl kapucín, na Bílé hoře to byl karmelitán, u Vídně františkán. Mariánská úcta je vždycky také i cestou ochrany člověka, jeho svobody, jeho práv. Svobody! Protože, jestli říkáme, že Panna Maria je Matka krásného milování, opravdové lásky, tak láska bez svobody by nebyla nikdy láskou.

V tomto roce bychom neměli zapomenout na toto význačné jubileum 450 let od bitvy u Lepanta (7.října 1571). A také by měsíc říjen měl být modlitbou růžence. Možná, že někdo ji může mít jako modlitbu v zápase o tvář naší země před volbami. Možná že někdo může do růžencových proseb také i vkládat budoucnost Evropy, anebo budoucnost světa. Protože vidíme, že svoboda je ohrožována těmi, kteří chtějí nastolit diktaturu jednotlivců a menšin. Královno posvátného růžence oroduj za nás!