Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Ohlédnutí za mimořádnou kardinálskou konzistoří

V posledních srpnových dnech se v Římě uskutečnila mimořádná kardinálská konzistoř, jíž se zúčastnil i jediný současný český kardinál, emeritní pražský arcibiskup Dominik Duka. Přinášíme jeho ohlédnutí za touto událostí.

Fotografie
1. září 2022
Novinky

Každé setkání s papežem je událostí. Při osobním setkání s papežem Františkem okamžitě poznáte rozdíl mezi skutečným papežem Františkem a “papežem médií,“ který se od toho skutečného dost výrazně liší.

První otázka, kterou mi položil, když jsme se uviděli, zněla: jak jste spokojen se svým nástupcem? Když jsem odpověděl, že velmi, řekl mi, abych ho pozdravoval. Na to jsem mu prozradil, že má právě dnes narozeniny, tak mě pověřil, abych otci arcibiskupovi vyřídil papežský pozdrav a gratulaci.

Pokud jde o samotné setkání kardinálů, lze říci, že šlo o první takovéto setkání v době pontifikátu papeže Františka; přítomno mu bylo přibližně 200 kardinálů; přijeli z celého světa, včetně rehabilitovaných kardinálů Pella, Woelkiho či Barbarina.

Síla jednání nebyla v planárních zasedáních, ale přímo v jazykových kroužcích. Byl zrušen německý jazykový okruh a já se se tak ocitl v italské skupině 2. Se mnou zde byli např. kardinálové Dziwisz, Krajewski, Kasper či Erdö. Velká diskuse vznikla nad otázkou, že by v čele kongregace nemusel vždy stát kardinál nebo biskup, ale že by to mohl být i laik. Byla k tomu velmi užitečná rozprava. Velmi dobrý rozklad této situace vypracoval prefekt Kongregace pro biskupy kardinál Oullet. A výsledek debaty? Na základě všeobecného kněžství se připouští, že by v čele kongregace mohl být i laik, zároveň je ale třeba vyžadovat jeho kompetentnost.

V průběhu jednání byly také zdůrazněny myšlenky kolegiality a synodality, a bylo též konstatováno, že by se kardinálové v takovémto formátu (myšleno v našem jazykovém obvodu) setkávali minimálně jednou do roka; kurie, že by se měla setkávat jednou týdně, tak jako vlády, protože jinak mohou vznikat různá nedorozumění a chybí dostatečná koordinace.

 

IMG_4316_4IMG_4316_3

Dar, který  za celou českou církev věnuje kardinál Dominik Duka papeži Františkovi – jde o exkluzivní knižní publikaci o svaté Ludmile – bude Svatému otci předán prostřednictvím velvyslance ČR ve Vatikánu.