Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Požehnání Památníku internace v Králíkách

Požehnání Památníku internace v Králíkách

Kardinál Dominik Duka požehnal v pátek 1. dubna, společně se zástupci řádů a kongregací Památník internace v Králíkách. Připomíná na pět stovek řeholníků, které zde komunisté nezákonně izolovali. 

1. dubna 2022
Novinky

Památník obětem internace Králíky se nachází v budově Muzea na Velkém náměstí 367 v Králíkách, okres Ústí nad Orlicí. Památník s historickou expozicí je důstojnou připomínkou internace řeholníků, kteří byli na základě tzv. státem řízené centralizace deportováni a byli na tomto místě v období let 1950–1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě. Internačním klášterem v Králíkách v letech 1950–1961 prošlo celkem přes 500 osob. Mnozí z nich byli pro svoji víru a přesvědčení dále odsouzeni a vězněni v komunistických věznicích nebo táborech nucené práce na území tehdejší ČSR a někteří na následky útrap zemřeli. V Památníku máte možnost seznámit se s osudy některých z nich. Historická expozice chronologicky přímo navazuje na expozici v nedalekém Muzeu čs. opevnění z let 1935–38, Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ o historii a vývoji čs. státu do roku 1938 a některých souvislostech poválečného vývoje Československa.