Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Svoboda a svatá Anežka

Uplynulo 33 let od nabytí naší svobody. Všichni víme, jakým impulsem se stala kanonizace svaté Anežky České v Římě papežem sv. Janem Pavlem II.

Nezapomněli jsme?

8. listopadu 2022
Novinky

Lidové přísloví tvrdilo: “Až bude Anežka svatořečena, pak bude dobře v naší zemi.” Anežka tento slib splnila.

A tak se odvolávám na jednu z posledních napsaných vět prezidenta Václava Havla z 11. listopadu r. 2011: “Anežko, nezapomeň! Budeme Tě ještě potřebovat.” Myslím, že ne “budeme”, ale “teď jí potřebujeme”.

A tak chceme-li vyjádřit vděčnost, ale také si vyprosit její přímluvu, pak ji nezapomeňme oslavit v den jejího svátku, v neděli 13. listopadu. Vzpomeneme na ní také v katedrále sv. Víta v 10:00 při mši sv., na kterou vás tímto zvu a při které bude také s námi přítomna. (https://katedrala.tv/program)

 

Dominik kardinál Duka