Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Vzpomínka na JUDr. Jaroslava Vovsíka

V pátek 25. listopadu 2022 zemřel pan JUDr. Jaroslav Vovsík. To jsou slova úmrtního oznámení. Vedle kříže je motto: „Per aspera ad astra.“ Byl pohřben 2. prosince 2022 po zádušní mši v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. Opravdu mě mrzí, že jsem se nemohl osobně zúčastnit a vyjádřit dík, a bylo by za co.

2. prosince 2022
Novinky

JUDr. Jaroslav Vovsík patřil k elitě plzeňské advokacie a těšil se úctě právní komunity, ale také i kriticky a spravedlivě uvažující části dozorců borské věznice. Myslím, že jeho činnost by si zasloužila i biografické zpracování. Obhajoval mě při soudním procesu prvního stupně i při odvolání u krajského soudu. Byl ochoten a ze své iniciativy mě několikrát navštívil ve vazbě a později i při výkonu trestu. Díky němu jsem se po celou dobu vazby mohl modlit latinský breviář a ve výkonu trestu studovat španělštinu. Byl to jeho vánoční dárek, který mi předal. V obou případech jsem byl náležitě potrestán, ale po delší době, korekcí za porušení represivních opatření. Při krajském procesu získal napomenutí za to, že přečetl v rámci obhajoby dopis mého předchůdce pražského arcibiskupa kard. Dr. Františka Tomáška. Ano, skutečně advokátní komora ho napomenula. Později se stal mým osobním přítelem a poradcem při různých útocích STB. Stejně statečně hájil při velkém procesu proti členům františkánského řádu, který probíhal v rámci celé ČSSR, otce františkány Jiřího Mazance a Michala Pometla. Díky jeho intuici a schopnostem dokázal vytipovat v našich řadách 3 nasazené agenty STB a tím zachránil před vězením řadu mužů a žen církve. Mimochodem, aby mohl být dopis kard. Tomáška přečten, a vůbec, aby ho kard. Tomášek mohl prezentovat, vděčím radě velitele směny plzeňské vazby panu npor. Pavlovi XY.

Vážený pane doktore, milý JUDr. Jaroslave Vovsíku, věřím, že Bůh odmění Vaši statečnost, lidskost, ale také uzná i Vaše právní vzdělání a schopnost rychle a intuitivně rozhodovat a radit.

 

Vám vždy vděčný a oddaný

 

Dominik kardinál Duka