Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Dopis z Polska k setkání mládeže 2016

Dopis z Polska k setkání mládeže 2016

Mladí lidé v rámci Světového dne mládeže 2016 v Krakově prožili Český program v národním centru u cisterciáckých řeholníků v Mogile. Opat mogilského kláštera děkuje za účast. 

16. září 2016
Vyjádření / Dopisy

Vaše Eminence, Nejdůstojnější Otče Kardinále,

 

chtěl bych vyjádřit velkou radost z pobytu Vás, duchovních a poutníků z Česka v našem opatsví. Zároveň chci vyjádřit, že pro mne, pro všechny mogilské řeholníky, a také pro naše farníky bylo nádherným zážitkem, že jsme měli možnost společné modlitby, dialogu a sledování prohlubování duchovní formace mladých Čechů.

 

Spolu se spolubratry obdivuji dokonalou organizaci Vaší pouti, pracovitost a nasazení mladých lidí, celkovou vřelost a vyrovnanost, s níž jste přijeli a nás tím "nakazili". Festival, který jste uspořádali na území opatsví zůstane na dlouho v našich vzpomínkách. Naší pozornosti neuniklo ani to, že jste zanechali opatsví v takovém stavu, v jakém jste jej nalezli při příjezdu.

 

Srdečně děkujeme za přinesenou radost, modlitbu a nezapomenutelnou atmosféru během Světového dne mládeže v Krakově.

 

Pamatuji na Vás v modlitbě

podepsán

o. Piotr Chojnacki OCist

opat mogilský

16-09-20 Dopis o. Piotra.png

Související:
Promluva kardinála Duky k mládeži Světovém setkání mládeže
Zpravodajství ČBK z Světového setkání mládeže
Blog kardinála Duky ke světovému setkání mládeže