Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Ke zprávě na podporu arménské komunity v Náhorním Karabachu

Ke zprávě na podporu arménské komunity v Náhorním Karabachu

V reakci na přijetí výročních zpráv Evropským parlamentem o Společné zahraniční a bezpečnostní politice (SZBP)“ a Společné bezpečnostní a obranné politice (SBOP) ze dne 21. lenda 2021, kardinál Dominik Duka oceňuje zmínku o konfliktu v Náhorním Karabachu.

3. února 2021
Vyjádření / Dopisy

 

Považuji za potěšitelné, že v den kdy slavíme svátek sv. Blažeje (3. února 2021), biskupa a mučedníka, který nás spojuje s Arménií, můžeme číst zprávu, že se Evropský parlament v rámci přijaté výroční zprávy o Společné zahraniční a bezpečnostní politice (SZBP) a Společné bezpečnostní a obranné politice (SBOP) vyjádřil ke konfliktu v Náhorním Karabachu a k roli Turecka v něm. Dlouhodobě vyzývám politickou reprezentaci, aby situaci jednoho z prvních křesťanských národů nepřehlížela. Situace arménské komunity se nás dotýká více, než si jsme ochotni připustit. Ocitoval bych nadále slova mluvčího arménského ministerstva zahraničí, se kterými se ztotožňuji:

"Zvláště zdůrazňujeme, že Evropský parlament nejen odsoudil válečné zločiny, včetně zaměřování se na civilní obyvatelstvo a infrastrukturu, místa bohoslužeb, ale také zdůraznil, že tyto zločiny by neměly zůstat nepotrestány.

Souhlasíme s výzvou Evropského parlamentu, aby Turecko upustilo od jakéhokoli zásahu do konfliktu v Náhorním Karabachu, včetně od poskytování vojenské podpory Ázerbájdžánu, a aby upustilo od svých destabilizujících akcí. V této souvislosti je obzvláště důležité, aby Evropský parlament rovněž odsoudil skutečnost, že Turecko přesunulo mezinárodní teroristické bojovníky ze Sýrie a z jiných míst do oblasti konfliktu v Náhorním Karabachu.

Rád bych zvláště zdůraznil postoj Evropského parlamentu k humanitárním otázkám, zejména pokud jde o okamžitou repatriaci válečných zajatců. Je třeba poznamenat, že v rezoluci byly náležitě zdůrazněny otázky bezpečnosti obyvatel Arcachu, ochrana historicko-kulturního a náboženského dědictví. Je zásadní, aby Evropský parlament vyjádřil svůj postoj k poskytování nerušené humanitární pomoci pro Artsakh.

Zdůrazňujeme důležitost úsilí mezinárodního společenství v podobě těchto rezolucí, ve snaze přispět k odstranění příčin a následků války, což v souladu s rezolucí předpokládá trvalé urovnání konfliktu v Náhorním Karabachu vrámci spolupředsedů Minské skupiny OBSE a stanovení budoucího právního statusu Artsachu na základě základních zásad navržených spolupředsedy. Jak tento příslušný mezinárodní orgán znovu zdůraznil, právo lidí v Arcachu na sebeurčení a bezpečnost je základem vyřešení konfliktu v Náhorním Karabachu."

+Dominik kardinál Duka