Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Odpověď Hnutí Logos ČR a LGBT katolíkům

Odpověď hnutí Logos

V souvislosti s úvahami o odsloužení katolické mše pro tzv. LGBT katolíky zaslalo Hnutí Logos ČR spolu s LGBT katolíky pražskému arcibiskupovi žádost o speciální pastorační péči pro svou komunitu.

11. srpna 2017
Vyjádření / Dopisy

 

Děkuji za otevřený dopis, který mi adresovali LGBT katolíci a Hnutí Logos ČR.

Pověření ke kategoriální duchovní správě či pastoraci ovšem nevidím jako reálné z tohoto důvodu: poskytujeme kategoriální pastoraci, to znamená vojenské kaplany, vězeňské kaplany, nemocniční kaplany i kaplany účastnící se olympijských her. Vždy se ale jedná o uzavřené komunity, které nemají žádnou jinou možnost účastnit se bohoslužby a dožadovat se duchovní pomoci.

Členové Hnutí Logos a LGBT katolíci se právem považují za plnoprávné občany České republiky i za katolické křesťany, jsou jim tedy otevřeny všechny bohoslužby při zachování základních podmínek, které vyžaduje křesťanská etika a normy kanonického práva.

V tomto duchu jsou tedy naše srdce i dveře našich kostelů vždy otevřené.

Dominik kardinál Duka OP

 

Související:
Sdělení P. Mohelníka ohledně zákazu výkonu moci ze svěcení P. Oláhovi
17-08-11 Otevřený dopis LGBT kardinálu Dukovi.doc