Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Výzva k modlitbě za Náhorní Karabach

Výzva k modlitbě za Arménii

V reakci na eskalaci napětí v oblasti Náhorního Karabachu v průběhu září 2020 vyzývá kardinál Duka k modlitbě.

2. října 2020
Vyjádření / Dopisy

 

Sestry a bratři,


milí přátelé, lidé dobré vůle,

povzbuzen setkáním a modlitbou papeže Františka spolu s katolikosem všech Arménů Karekinem II., ale také i osloven našimi bratřími a sestrami arménské národnosti žijícími v České republice prosím, abychom se spojili v modlitbě za mír v Náhorním Karabachu, kde probíhají vražedné boje.
S arménskými křesťany nás spojuje solidarita, kterou projevil především pražský spisovatel Franz Werfel ve svém románě Čtyřicet dní. Tyto události líčící genocidu arménského národa v letech První světové války jsou nejenom historickou vzpomínkou, ale vyvolávají obavu o osud našich křesťanských
bratří.


+Dominik kardinál Duka OP
arcibiskup metropolita pražský a primas český