Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Arcibiskup v médiích

 

Dominik Duka dostal od dominikánů "olivový dort"

Fotografie Audio

Kardinál Dominik Duka se při příležitosti svého životního jubilea zastavil 24. dubna i ve svém domovském klášteře v Praze na debatním večeru Je čas prodat knihy? V průběhu večera na své zážitky s Dominikem Dukou vzpomínal předsed Ekumenické rady církví Joel Ruml, kněz Tomáš Halík a historik Tomáš Petráček.

 

Arcibiskup v médiích 25. dubna 2013 více

Dominik Duka poděkoval při mši ke sv. Vojtěchovi za sedmdesát let svého života

Kardinál Dominik Duka spojil oslavy svých sedmdesátých narozenin se svátkem sv. Vojtěcha. Při slavnostní mši svaté ke cti svatému Vojtěchu 23. dubna tak přijal i gratulace od veřejnosti a přátel.

Arcibiskup v médiích 23. dubna 2013 více

Zaměstnanci pražského arcibiskpství poblahopřáli kardinálu Dukovi k narozeninám

Kardinál Dominik Duka oslaví 26. dubna 2013 jubilejní sedmdesáté narozeniny. V úterý ráno, na svátek sv. Vojtěcha se setkal se pracovníky pražského arcibiskupství – aby se s nimi pozdravil a převzal slavnostní blahopřání.

Arcibiskup v médiích 23. dubna 2013 více

Arcibiskup Celli navštívil Dominika Duku

Ve dnech 21. 4. - 26. 4. 2013 navštívil Českou republiku Prezident papežské rady pro komunikaci, arcibiskup Claudio Maria Celli. Návštěvu ČR zahájil setkáním s pražským arcibiskupem Dominikem Dukou v neděli večer. Po programu v Praze, arcibiskup Celli v úterý přesune na Moravu, aby navštívil Olomouckou arcidiecézi a poutní baziliku na Velehradě.

Arcibiskup v médiích 22. dubna 2013 více

Stříbrná pamětní medaile kardinála Dominika Duky

Fotografie Video

S blížícími se sedmdesátinami kardinála Duky přicházejí také dárky. Jeden z prvních dárků věnovali členové Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Svému generálnímu kaplanovi Dominiku Dukovi věnovali více jak třicet stříbrných medailí a raznici.  

Arcibiskup v médiích 18. dubna 2013 více

Dominik Duka vzpomíná na Anastáze Opaska

Video Audio

V benediktinském arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově ve dnech 13. 4. – 14. 4. proběhl Vzpomínkový víkend k 100. výročí narození arciopata Anastáze Opaska. Program Vzpomínkového víkendu zahájila v sobotu 13. dubna slavnostní mše, celebrovaná kardinálem Dominikem Dukou.

Arcibiskup v médiích 13. dubna 2013 více