Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Všechny články

Pozdrav na konferenci o dopadech reforem na hospodaření obcí

V nové budově Národního muzea se od 10. do 11. listopadu 2011 konala XIV. celostátní finanční konference pořádaná Svazem měst a obcí na téma „Dopady reforem na hospodaření měst a obcí“. K účastníkům promluvil 10. listopadu také arcibiskup Duka.

Přednášky / Proslovy 10. listopadu 2011 více

Diskuse o korupci a etice v podnikání

Na pražském arcibiskupství se 3. listopadu 2011 konal kulatý stůl na téma "Morální aspekty v ekonomice". Kromě arcibiskupa Duky, který v úvodu přednesl svůj pozdrav, a zástupců arcibiskupství se ho zúčastnili také německý velvyslanec Detlef Lingemann a členové vedení německých společností působících u nás.

Přednášky / Proslovy 7. listopadu 2011 více

Dominik Duka – Tradice, která je výzvou

Kniha rozhovorů pražského arcibiskupa Dominika Duky OP, dominikánského kněze a publicisty Tomasze Dostatniho a šéfredaktor přílohy Katolického týdeníku Perspektivy a překladatele z polštiny Jaroslava Šubrta se věnuje smyslu tradice a jejímu vztahu k dnešním otázkám.

PUBLIKACE 1. listopadu 2011 více

20 let nadace Konrada Adenauera v Praze

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se 1. listopadu 2011 ve Strahovském klášteře zúčastnil oslav výročí 20 let působení Konrad-Adenauer Stiftung v Praze.

Přednášky / Proslovy 1. listopadu 2011 více

Promluva při rekviem za oběti heydrichiády

V neděli 30. října 2011 se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha uskutečnila zádušní mše za 294 zavražděných československých vlastenců - příbuzných a spolupracovníků členů paraskupin Anthropoid, Silver A a Out Distance. Mši svatou celebroval pražský arcibiskup Dominik Duka OP.

Kázání 31. října 2011 více

Evropa Cyrila a Metoděje

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP vykonal 24. - 25. října 2011 pracovní návštěvu Říma. Při svém návratu do Prahy navštívil také Miláno, kde ve středu 26. října zahájil výstavu o kardinálu Beranovi.

Přednášky / Proslovy 30. října 2011 více

Promluva na svátek bl. Jakuba Kerna

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP přijal pozvání, aby se 20. října 2011 v rakouském premonstrátském klášteře v Gerase zúčastnil oslav blahoslaveného Jakoba Kerna von Geras, kde v klášterní bazilice koncelebroval slavnostní mši svatou.

Kázání 26. října 2011 více

Řeč při obědě biskupů s prezidentem republiky

Během svého 87. plenárního zasedání se čeští a moravští biskupové při obědě 11. října 2011 setkali v augustiniánském klášteře v Praze na Malé Straně s prezidentem republiky Václavem Klausem.

Přednášky / Proslovy 18. října 2011 více

Svatováclavské oslavy – státní, nebo církevní svátek?

Tak jako sv. Václav není ani jen světcem ani pouze počátkem naší státnosti, není svátek sv. Václava svátkem pouze církevním, ale od jisté doby a dnes stále intenzivněji také svátkem státním. Podle arcibiskupa Duky je přirozené, že se státních oslav účastní představitelé církve a církevních představitelé státu.

Články 8. října 2011 více

Kázání v bazilice National Shrine

V neděli 25. září 2011 byl arcibiskup Dominik Duka OP hlavním celebrantem mše svaté na počest Antonína Dvořáka v bazilice National Shrine of the Immaculate Conception ve Washingtonu. Pražský arcibiskup byl rovněž kazatelem.

Kázání 26. září 2011 více