Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Všechny články

Kázání při národní poutní mši svaté v Římě

Ve dnech 9. - 11. listopadu 2010 se konala Národní pouť do Říma jako projev vděčnosti papeži Benediktu XVI. za jeho návštěvu České republiky v září roku 2009. Vyvrcholením pouti byla audience u Svatého otce v bazilice sv. Petra, kde odpoledne děkovnou mši svatou sloužil pražský arcibiskup a předseda České biskupské konference Dominik Duka OP na svátek papeže Lva Velikého.

Kázání 30. prosince 2010 více

Síla Vánoc

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP napsal pro deník MF Dnes článek, který vyšel 23. prosince 2010.

Články 27. prosince 2010 více

Promluva k velvyslancům zemí EU

Pražský arcibiskup Dominik Duka se 16. prosince 2010 zúčastnil setkání velvyslanců zemí Evropské unie, kteří svou misi vykonávají v České republice. Setkání uspořádala velvyslankyně Belgie Renilde Loeckx, jejíž země právě završuje své předsednictví v Radě EU.

Přednášky / Proslovy 22. prosince 2010 více

Pozdrav bavorskému premiérovi Horstu L. Seehoferovi

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP přivítal v pondělí 20. prosince 2010 v Arcibiskupském paláci bavorského premiéra Horsta Seehofera. Během této historicky první oficiální návštěvy bavorského premiéra v ČR navštívila německá delegace kromě Arcibiskupského paláce také katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Přednášky / Proslovy 20. prosince 2010 více

Místo, kde Evropa dýchá oběma plícemi – Renovabis

Pražský arcibiskup Dominik Duka se 2. prosince 2010 ve Freisingu zúčastnil setkání Renovabis, německé katolické organizace pro podporu východní a střední Evropy. Kromě arcibiskupa Duky přednesl svůj projev také bývalý předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering.

Přednášky / Proslovy 7. prosince 2010 více

Homilie na Karlštejně

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP slavil 29. listopadu 2010 zádušní mši svatou za Karla IV. v kapli sv. Kříže na hradě Karlštejn. Již za svého života Karel IV. ustanovil, aby na něho bylo pamatováno při bohoslužbách vždy v jeho úmrtní den. Každý rok se proto bez přerušení od 29. listopadu 1378, kdy Karel IV. zemřel, koná na Karlštejně ve výroční den císařovy smrti rekviem.

Kázání 30. listopadu 2010 více

Dopis mikulovskému proboštovi Stanislavu Krátkému

V sobotu 20. listopadu 2010 v 10.00 hodin v kostele sv. Jana v Mikulově proběhlo poslední rozloučení s mikulovským proboštem Stanislavem Krátkým. Během pohřbu byl přečten dopis pražského arcibiskupa Dominika Duky OP. Probošt Význačné kolegiátní kapituly u sv. Václava v Mikulově na Moravě otec Stanislav Krátký zemřel 13. listopadu 2010.

Vyjádření / Dopisy 20. listopadu 2010 více

Historia magistra vitae: víra není ideologie, ale síla a světlo

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP převzal 15. listopadu 2010 na univerzitě ve švýcarském Fribourgu čestný doktorát. Laudatio pronesl prof. Mariano Delgado, děkan Teologické fakulty Freiburské univerzity. Arcibiskup Duka při této příležitosti přednesl přednášku.

Přednášky / Proslovy 19. listopadu 2010 více

Homilie z oslav sv. Alberta Velikého

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP celebroval 14. listopadu 2010 v předvečer svátku sv. Alberta Velikého v řezenské katedrále pontifikální mši svatou. Bohoslužba byla součástí oslav 750 let od roku, kdy papež Alexandr IV. jmenoval Alberta Velikého řezenským biskupem. Letos si připomínáme rovněž 730 let od jeho úmrtí 15. listopadu 1280.

Kázání 18. listopadu 2010 více

Náboženství v sekularizované společnosti

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP přednesl 6. října 2010 v Berlíně přednášku v rámci každoročního setkání německých biskupů se zástupci politického života a médií. Letos se ho zúčastnil také spolkový prezident Christian Wulff, berlínský kardinál Georg Sterzinsky, řada ministrů spolkové vlády a významných představitelů z řad církve a politického života.

Přednášky / Proslovy 7. října 2010 více