Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Kázání

Pašjiové hry a zahájení výstavy B. Reynka

Audio

Kardinál Dominik Duka převzal záštitu nad nově otevřenou výstavou grafik Bohuslava Reynka v pražské Valdštejnské jízdárně. Vernisáži předcházely pašijové hry v podání žďárského souboru, zahrané 16. dubna 2014 v katedrále a po cestě k místu výstavy. 

Kázání 17. dubna 2014 více

Kázání z pohřbu Jaroslava Šerých

Audio

Kardinál Dominik Duka dne 31. března odsloužil mši svatou, na které se shromáždění rozloučili s nedávno zesnýlým malířem Jaroslavem Šerých.

Kázání 1. dubna 2014 více

Kázání z inaugurace děkana KTF

Audio

Děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vstupuje v letošním roce do druhého funkčního období. Na bohoslužbě dne 3. března mu popřál mnoho zdaru do dalších let kardinál Duka. V kázání vyzývá akademické pracovníky k hledání Pravdy.

Kázání 3. března 2014 více

Požehnání olympijské reprezentaci

Přepis modlitby, kterou kardinál Duka pronesl k českým sportovcům.

Kázání 7. února 2014 více

Kázání na Hromnice

Audio

V sobotu 1. února 2014 na svátek Uvedení Páně do chrámu se řeholníci, řeholnice a další zasvěcené osoby setkaly s pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou OP. Kardinál Duka v kázání vyzývá přítomné řeholníky, aby se nebáli o své místo v moderním světě.

Kázání 3. února 2014 více

Kázání ve Freiburgu v Breisgau

Kardinál Dominik Duka přijal pozvání k oslavám 75 let dominikánské provincie do Freiburgu v Breisgau, kde sloužil jako hlavní celebrant slavnostní mše a kazatel. Přepis kázání o spolupráci české a německé církve je k dispozici níže. Německá verze textu je dostupná v německé části webu.

Kázání 2. února 2014 více

Kázání při mši za Karla Velikého

Audio

Kardinál Dominik Duka odloužil 25. ledna mši za Karla Velikého. V kázání vzpomněl život a odkaz Karla Velikého, kritizoval zmrtvění západní civilizace a morální tápání současné Evropy.

Kázání 27. ledna 2014 více

Kázání Dominika Duky na svátek Sv. Václava

Hlavním celebrantem a kazatelem při dnešní (sobota 28. září 2013) svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi byl kardinál Dominik Duka. Jeho homilii přinášíme v plném znění.

Kázání 28. září 2013 více

Kázání při děkovné mši za 20 let Nadace Dobré dílo

Audio

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP 19. září 2013 od 15.00 hodin sloužil v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově mši svatou u příležitosti 20. výročí založení nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského. Ta pomáhá v péči o staré, nemocné a handicapované.

Kázání 23. září 2013 více

Kázání na pouti tří národů ve Zlatých Horách

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP navštívil 21. září 2013 poutní místo Panny Marie Pomocné ve Zlatých Horách. Poutní mši svatou sloužil spolu s ostravsko-opavským biskupem Františkem Lobkowiczem a opolským biskupem Andrzejem Czajou. Ve svém kázání připomněl společnou historii Čechů, Poláků a Němců. 

Kázání 23. září 2013 více

Homilie ke cti sv. Ludmily

Audio

Dne 16. září 2013 sloužil kardinál Duka v bazilice sv. Jiří mši ke cti svaté Ludmily.

Kázání 16. září 2013 více

Homilie na Radhošti, 7. září 2013

Audio

Dominik Duka 7. září zastavil na Radhošti, aby uctil výročí 1550 příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. V kázání připomněl důležitou roli, kterou sehrála Morava v utváření českého národa i pověst o Cyrilu a Metodějovi. Ve svých slovech kardinál dále zdůraznil potřebu vzdělání a rodiny.

Kázání 7. září 2013 více

Homilie na XXI. Muklovské pouti

Audio

Dominik Duka se zúčastnil 7. září XXI. Muklovské pouti na Svatém Hostýně. Při mši pronesl homilii na téma muklovství, politická situace a osud demokracie v zemi.

Kázání 7. září 2013 více

Kázání z Mariazell

Dominik Duka sloužil při slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna mši svatou v rakouském Mariazell. V kázání poukázal na duchovní blízkost církve v Rakousku a v Česku. Zdůraznil, že společné prvky vyrůstají nejen z minulosti v rakousko-uherské monarchii, ale také v úctě k Matce Boží z Mariazell

Kázání 16. srpna 2013 více

Homilie při oslavě bl. Česlava

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se 19.-20. července 2013 ve Vratislavi zúčastnil oslav bl. Česlava, polského dominikánského kazatele, který roku 1222 založil v Praze první dominikánský konvent.

Kázání 20. července 2013 více

Mše za Opus Dei

Audio

Dominik Duka dne 26. června odsloužil v týnském chrámu mši za osobní papežovu Prelaturu Svatého kříže, známou spíše pod názvem Opus Dei. Při mši byla vzpomenuta osoba zakladatele hnutí José María Escrívy.

Kázání 26. června 2013 více

Kázání při mši ke cti sv. Jana pro Maltázské rytíře

Audio

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužil 24. června v kostele Panny Marie pod řetězem mši svatou ke cti sv. Jana pro Řád maltézských rytířů.

Kázání 25. června 2013 více

Homilie ze svěcení kněží, 23. červen 2013

Audio

Vkládáním rukou a modlitbou arcibiskupa pražského kardinála Dominika Duky OP přijali v sobotu 22. června 2013 v 10.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha kněžské svěcení jáhni David Horáček CSsR, Eliáš Tomáš Paseka OFM, Jan Primus a Vojtěch Smolka. Záznam homilie kardinála Duky ze slavnosti je k dispozici ve zvukové podobě.

Kázání 24. června 2013 více

Kázání při Mši za Evropu

Kázání kardinála Dominika Duky OP, arcibiskupa pražského při Mši za Evropu v katedrále Notre Dame Strasbourg, 18. června 2013.

Kázání 19. června 2013 více

Kázání na pouti mužů, Piekary 26. května 2013

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se 26. května 2013 zúčastnil tradiční pouti mužů k Panně Marii Piekarské v Polsku. V 9.30 hodin pak v  Piekarech Śląskich koncelebroval mši svatou. Panna Marie Piekarská je spolu se sv. Hyacintem (Jackem) hlavní patronkou katovické arcidiecéze v Horním Slezsku, které je místem s dlouhou hornickou tradicí.

Kázání 26. května 2013 více

Kázání ke sv. Janu Nepomuckému

Audio

Kardinál Dominik Duka převzal záštitu nad obnovenými barokními slavnostmi Navalis, které se konají vždy v předvečer svátku sv. Jana Nepomuckého. Navalis odstartovala mše svatá v katedrále, celebrovaná kardinálem Dukou. Slavnost pokračovala procesím několikatisícového davu na Karlův most a večerním barokním koncertem na hladině Vltavy.

Kázání 16. května 2013 více

Kázání na Národní pouti kněží na Velehradě

Fotografie Audio

Kardinál Dominik Duka se ve dnech 13. 4. - 14. 4. zúčastnil Národní poutě kněží na Velehradě. Při slavnostní bohoslužbě 14. 4. pak před shromážděnými kněžími a početným zástupem věřících homilii, ve které zdůraznil roli kněží ve společnosti.

Kázání 16. dubna 2013 více

Homilie kardinála Duky k 100. výročí narození arciopata Anastáze Opaska

Audio

V benediktinském arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově ve dnech 13. 4. – 14. 4. proběhl Vzpomínkový víkend k 100. výročí narození arciopata Anastáze Opaska. Program Vzpomínkového víkendu zahájila v sobotu 13. dubna slavnostní mše, celebrovaná kardinálem Dominikem Dukou.  

Kázání 13. dubna 2013 více

Homilie na Bílou sobotu

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP předsedal 30. března 2013 liturgii Velké noci, v níž křesťané od pradávna slaví Ježíšovo vítězství nad smrtí.

Kázání 30. března 2013 více

Homilie na Velký pátek

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP předsedal 29. března 2013 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha obřadům, při kterých jsou věřící uváděni do tajemství utrpení a smrti Ježíše Krista.

Kázání 29. března 2013 více

Homilie na Zelený čtvrtek

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP slavil 28. března 2013 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha večerní mši svatou na památku Poslední večeře Páně.

Kázání 28. března 2013 více

Středem naší pozornosti je noc

Na Květnou neděli 24. března 2013 požehnal pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP palmové ratolesti v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě. Odtud vyšel průvod do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde se konala mše svatá celebrovaná kardinálem Dukou.

Kázání 27. března 2013 více

Kázání při oslavách sv. Ansgara v Hamburku

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP navštívil ve dnech 9. až 11. února 2013 arcibiskupství v Hamburku, aby se zúčastnil oslav sv. Ansgara, prvního hamburského biskupa. Týden věnovaný diskusím o víře ukončil kardinál Duka nešporami v kostele sv. Michala, při kterých se ujal služby kazatele.

Kázání 18. února 2013 více

Z žehnání obrazu Panny Marie z Guadaloupe

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP požehnal při mši svaté 31. ledna 2013 obraz Panny Marie z Guadaloupe, který byl umístěn v kapli sv. Barbory kostela sv. Tomáše na Malé Straně.

Kázání 4. února 2013 více

Kázání při jubileu kněžského svěcení kardinála Meisnera

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se 22. prosince 2012 v Kolíně nad Rýnem zúčastnil oslav 50. výročí kněžského svěcení kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa Kolína nad Rýnem. Při mši svaté přednesl své kázání.

Kázání 22. prosince 2012 více

Homilie při rekviem za Václava Havla

V předvečer prvního výročí úmrtí prezidenta Václava Havla sloužil pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP 17. prosince 2012 rekviem v kostele sv. Anny, který nyní slouží jako duchovní místo k setkávání známé pod názvem Pražská křižovatka.

Kázání 17. prosince 2012 více

Homilie v bazilice sv. Marcellina a Petra

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP v rámci své návštěvy Říma převzal 25. listopadu 2012 na slavnost Krista Krále při mši svaté svůj titulární římský kostel sv. Marcellina a Petra.

Kázání 4. prosince 2012 více

Promluva při mši svaté v Polné

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP zahájil 25. srpna 2012 spolu královéhradeckým biskupem Janem Vokálem oslavy města Polná a při mši svaté otevřel také v nově zrekonstruovaném kostele Nanebevzetí Panny Marie první církevní muzeum.

Kázání 12. října 2012 více

Homilie při příležitosti 20. výročí úmrtí kardinála Tomáška

Při příležitosti 20. výročí úmrtí kardinála Františka Tomáška sloužil kardinál Dominik Duka OP 4. srpna 2012 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha vzpomínkovou mši svatou.

Kázání 13. srpna 2012 více

Homilie pro všesokolský slet

V rámci hlavního týdne oslav 150 let Sokola slavil 1. července 2012 pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou pro účastníky sletu. Dopoledne se od 10.00 hodin rovněž zúčastnil Sletového průvodu Prahou.

Kázání 3. července 2012 více

Kázání při oslavě 7. výročí zvolení papeže Benedikta XVI.

Ve středu 27. června 2012 se v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha  konala slavnostní mše svatá u při příležitosti sedmého výročí pontifikátu papeže Benedikta XVI. Hlavním celebrantem byl apoštolský nuncius v ČR Mons. Giuseppe Leanza. Kazatelem byl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

Kázání 28. června 2012 více

Homilie při mši svaté v Ležákách

V rámci pietního aktu k 70. výročí vyhlazení obce Ležáky sloužil pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP 24. června 2012 u tamního muzea mši svatou.

Kázání 27. června 2012 více

Svědectví lásky bl. Gerharda Hirschfeldera

Kardinál Dominik Duka OP navštívil 3. června 2012 polskou obec Czermna (dříve Tscherbeney, česky Německá Čermná), kde v kostele sv. Bartoloměje sloužil slavnostní mši svatou u příležitosti 70. výročí mučednické smrti kaplana pražské arcidiecéze Gerharda Hirschfeldera.

Kázání 5. června 2012 více

Promluva v předvečer svátku sv. Jana Nepomuckého

V rámci letošních Svatojánských slavností 15. května 2012 celebroval v předvečer svátku patrona českého národa kardinál Dominik Duka OP ve svatovítské katedrále mši svatou. Poté se procesí odebralo k požehnání na Karlův most a k bohoslužbě v kostele sv. Františka z Assisi.

Kázání 16. května 2012 více

Homilie při mši svaté ke cti sv. Stanislava

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP byl 13. května 2012 hlavním celebrantem a kazatelem při mši svaté ke cti sv. Stanislava v Krakově v bazilice sv. Michaela Archanděla na Skalce, kam přišel spolu s procesím z královského Wawelu.

Kázání 15. května 2012 více

Kázání při mši svaté pro špitálníky

Ve dnech 15. a 16. března 2012 Praha hostila setkání evropských špitálníků Maltézkého řádu. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP, který je čestným členem řádu, pro účastníky setkání 16. března sloužil mši svatou ve Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Kázání 22. března 2012 více

Kázání při bohoslužbě kardinála Duky v katedrále sv. Víta

Při příležitosti svého jmenování kardinálem celebroval pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP v sobotu 25. února 2012 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou za církev.

Kázání 25. února 2012 více

Kázání při requiem za Václava Havla

V pátek 23. prosince 2011 se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha konalo poslední rozloučení s prezidentem Václavem Havlem. Mši svatou celebroval pražský arcibiskup Dominik Duka OP spolu s českými, moravskými a zahraničními biskupy.

Kázání 23. prosince 2011 více

Promluva při rekviem za oběti heydrichiády

V neděli 30. října 2011 se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha uskutečnila zádušní mše za 294 zavražděných československých vlastenců - příbuzných a spolupracovníků členů paraskupin Anthropoid, Silver A a Out Distance. Mši svatou celebroval pražský arcibiskup Dominik Duka OP.

Kázání 31. října 2011 více

Promluva na svátek bl. Jakuba Kerna

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP přijal pozvání, aby se 20. října 2011 v rakouském premonstrátském klášteře v Gerase zúčastnil oslav blahoslaveného Jakoba Kerna von Geras, kde v klášterní bazilice koncelebroval slavnostní mši svatou.

Kázání 26. října 2011 více

Kázání v bazilice National Shrine

V neděli 25. září 2011 byl arcibiskup Dominik Duka OP hlavním celebrantem mše svaté na počest Antonína Dvořáka v bazilice National Shrine of the Immaculate Conception ve Washingtonu. Pražský arcibiskup byl rovněž kazatelem.

Kázání 26. září 2011 více

Kázání při výročí leteckého neštěstí

Pražský arcibiskup Dominik Duka sloužil 10. dubna 2011 v kostele sv. Jiljí, kde sídlí polská farnost, mši svatou za oběti loňské letecké havárie. Zahynuli při ní nejvyšší představitelé Polska, kteří letěli uctít památku obětí Katyňského masakru při příležitosti jeho 70. výročí.

Kázání 14. dubna 2011 více

Kázání při posledním rozloučení s Vojtěchem Adamcem

V pondělí 28. března 2011 zemřel akademický sochař Vojtěch Adamec, autor mnoha významných děl, mezi nimiž vyniká např. sousoší sv. Vojtěcha a Radima v Libici. Pohřební mši svatou sloužil 4. dubna 2011 ve 12.00 hodin v kostele sv. Jiljí v Praze arcibiskup Dominik Duka OP.

Kázání 4. dubna 2011 více

Kázání při posledním rozloučení s Mons. Mádrem

V sobotu 5. března 2011 se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha konalo poslední rozloučení se zesnulým Mons. Oto Mádrem. Kázání pronesl arcibiskup pražský Dominik Duka OP.

Kázání 5. března 2011 více